Myynninedistämis- ja esillepanotuotteet suunnitellaan
asiakkaan tarpeen mukaan eri materiaaleja yhdistämällä,
koneistamalla ja jatkotyöstämällä.

CNC-jyrsimillä koneistetaan ja työstetään teknisistä materiaaleista osia teollisuuteen.

tuote1
tuote2